Om Varmenytt

VARMENYTT er i 2024 i sin 45. årgang, hvorav 41 år med undertegnede

“bak roret”. Tidskriftet distribueres p.t. til rundt 2000 adresser i varmebransjen i hele Skandinavia. Tidskriftet favner om alle som selger ildsteder, leverandører av tilbehør, feierfaglig personell, montører, murere etc. Det sendes også til relevante myndigheter som bransjen ønsker å påvirke. 


Intet annet redaksjonelt og nøytralt medium i Skandinavia når ut til hele ildstedsbransjen. Dermed kan bransjens leverandører informere og påvirke forhandlerne, og andre i bransjen, som påvirker sluttkjøper. Folk rådfører seg også i høy grad med et nøytralt feiervesen, før de handler ildsteder, skorsteiner eller tilbehør.


Hva kan oppnås gjennom å annonsere i tidskriftet? Vi anbefaler deg å lese vår beregning nedenfor - vi anser at den holder vann! Hør bare, dette er spennende: Hvert eksemplar av Varmenytt har anslagsvis minst tre lesere i snitt. Da nås ca 6300 potensielle påvirkere mot forbrukerne. Om du gjennom annonsering i Varmenytt lykkes i å påvirke bare 3 % av disse til årlig å selge bare ett ekstra produkt fra deg, har du økt omsetningen pr år med minst 225 enheter! Sett avansen av det opp mot for eksempel en hel sides annonse NOK 14.870,- Det er fullt mulig at 3 %, og kanskje mye mer enn det, kan oppnås med ett halvsides innrykk også. Det beror jo blant annet på budskapet. Dette gir perspektiv på mulighetene!


Stillingsannonser er også aktuelle i Varmenytt: Mange norske kommuner har flere ganger anvendt Varmenytt som media i så måte. Om man har feiervesen som er en direkte målgruppe, for eksempel med feierutstyr, instrumenter, er Varmenytt et naturlig valg!

Velkommen!

Velkommen til VARMENYTTs nettsider! Disse er kun ment som en service for varmebransjen, og da særlig for leverandører som ønsker informasjon om utgivelsesplan, annonse-priser etc. Og for alle i bransjen som trenger informasjon for å tegne abonnement.


VARMENYTTer et rent fag- og bransjeblad, som utgis i Skandinavia. Målgruppen er varmeforhandlere, brann- og feiervesen og alle andre som handler med boligvarme

og ildsteder.


Neste utgave:

Se plan på hovedsiden


Abonnement


Årsabonnement på Varmenytt i 2024 er kr 1390,-. 


Bestilling: Pr telefon eller pr 

e-post: varmenytt@online.no


Kontakt oss!


Ikke nøl med å kontakte oss!

 

Utgiver: Alfheim Bladforlag

Ansvarlig redaktør:

Per Gunnar Alfheim.

Adr. :

Skraneflaten 7 - 5252 Søreidgrend. E-post: varmenytt@online.no

Mob. (0047) 99631173.