Om Varmenytt

Om Varmenytt

Her kan du lese litt om historikk

og om muligheter markedsmessig

ved bruk av Varmenytt som medium.

VARMENYTT er i 2018 i sin 40. årgang, hvorav 37 år med undertegnede

“bak roret”. Tidskriftet distribueres p.t. til rundt 2400 adresser i varmebransjen i hele Skandinavia. Tidskriftet favner om alle som selger ildsteder, leverandører av tilbehør, feierfaglig personell, montører, murere etc. Det sendes også til relevante myndigheter som bransjen ønsker å påvirke.


Intet annet redaksjonelt og nøytralt medium i Skandinavia når ut til hele ildstedsbransjen. Dermed kan bransjens leverandører informere og påvirke forhandlerne, og andre i bransjen, som påvirker sluttkjøper. Folk rådfører seg også i høy grad med et nøytralt feiervesen, før de handler ildsteder, skorsteiner eller tilbehør.


Hva kan oppnås gjennom å annonsere i tidskriftet? Vi anbefaler deg å lese vår beregning nedenfor - vi anser at den holder vann! Hør bare, dette er spennende: Hvert eksemplar av Varmenytt har anslagsvis minst tre lesere i snitt. Da nås ca 7200 potensielle påvirkere mot forbrukerne. Om du gjennom annonsering i Varmenytt lykkes i å påvirke bare 3 % av disse til årlig å selge bare ett ekstra produkt fra deg, har du økt omsetningen pr år med minst 225 enheter! Sett avansen av det opp mot for eksempel en hel sides annonse NOK 12495,- Det er fullt mulig at 3 %, og kanskje mye mer enn det, kan oppnås med ett halvsides innrykk også. Det beror jo blant annet på budskapet. Dette gir perspektiv på mulighetene!


Stillingsannonser er også aktuelle i Varmenytt: Mange norske kommuner har flere ganger anvendt Varmenytt som media i så måte. Om man har feiervesen som er en direkte målgruppe, for eksempel med feierutstyr, instrumenter, er Varmenytt et naturlig valg!


Årgangene er blitt forsinket og forskjøvet noe i forhold til kalenderåret, på grunn av en personlige forhold som forsinket en utgave for noen få år siden. Gradvis har vi arbeider det inn igjen, uten å stresse unødig, og nå er vi nesten i takt igjen, og vil normalt være det ved utgangen av 2016. Vi utgir dog alltid komplette årganger som lovet, det har vi gjort siden 1983! Det vil si i hele 32 år med meg som "der führer"! Jeg har ikke gitt meg selv gull ur. Jeg er fornøyd om jeg får din tillit.

Velkommen!

Velkommen til VARMENYTTs nettsider! Disse er kun ment som en service for varmebransjen, og da særlig for leverandører som ønsker informasjon om utgivelsesplan, annonse-priser etc. Og for alle i bransjen som trenger informasjon for å tegne abonnement.


VARMENYTTer et rent fag- og bransjeblad, som utgis i Skandinavia. Målgruppen er varmeforhandlere, brann- og feiervesen og alle andre som handler med boligvarme

og ildsteder


Neste utgave:

Se plan på hovedsiden

Kontakt oss!


Ikke nøl med å kontakte oss!

 

Utgiver: Alfheim Bladforlag

Ansvarlig redaktør:

Per Gunnar Alfheim.

Adr. :

Skraneflaten 7 - 5252 Søreidgrend. E-post: varmenytt@online.no

Tlf. (0047) 55509760.

Mob. (0047) 99631173.

Telefaks: (0047) 55509768
Varmenyheter, fagtidskrift og bransjeblad, handler mest om ildsteder - ovner, peiser, peisinnsatser, skorsteiner / piper, men også andre alternative energikilder eller boligoppvarmingsmuligheter, som varmepumper, pelletsovner, solceller med mer. Varmebransjen har hatt bladet som sitt fag- og bransjeblad i hele 36 år. Siste 32 årene har ansvarlig redaktør vært Per Gunnar Alfheim / Alfheim Bladforlag. Tidsskriftet har vært heleid av ham siden 1985.